thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bữa tiệc âm hồn
 
I
 
Tiệc xương máu nào đây
Gió thốc hương cỏ ma
Chua và tanh mùi huyết úa
 
Chó sủa mồ viễn xứ
Bóng dơi buốt tuỷ thời gian...
 
II
 
Săm soi từng giọt âm hồn
Người về chưa mà óc sôi
Bông gòn bay bông gòn bay!
 
Câu thơ vô nghĩa lý chết chìm
Vớt lên thấy ngàn kiếp lạ...
 
III
 
Hương cỏ ma và mùi huyết úa
Từng giọt từng giọt rơi đều
Tiếng nấc trong lòng tay
 
Dzô!!!
Dzô!!!
 
6.2010
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018