thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ chụp bắt [3]
 
Đã đăng: thơ chụp bắt [1] - [2]
 
.
đen đen đỏ đỏ
nựng khịa tối ngày
tín điều cà lăm nứt lòi lỗ đít
 
.
tách tách nhập nhập
hồn vía đảo điên
nửa đêm quá nứng
 
.
thiên đường địa ngục
chẳng gần chẳng xa
chỉ ngại xương trắng cõi người ta
 
.
sáng sáng tối tối
trong trong ngoài ngoài
chín muồi đấng cứu rỗi đã chết
 
.
tốt tốt xấu xấu
mặt tròn mặt vuông
ngáp dài đám lông mới ló
 
.
hạnh phúc và đau khổ
những ngẫu tượng điếc mù
chảy chảy cho đời u u
 
.
thêm thêm bớt bớt
cộng cộng trừ trừ
đông tây trắng dớt
 
.
sạch sạch dơ dơ
thế gian trong thế gian
làm sao uống cạn nước nguồn im lặng
 
.
được được mất mất
thắng thắng thua thua
mắt trợn trừng một bãi nước đái
 
.
thượng đế và quỷ sứ
rủi may giữa cõi
xổ toẹt quá vui
 
 
 
 
------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018