thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế hệ 00
 
những năm 60 xưa thế hệ hippy thế hệ beat
những năm 00 này thế hệ hút hít thế hệ bết
thế hệ vô tư thế hệ bơ vơ thế hệ thần kỳ
thế hệ không biết khóc thế hệ không đọc sách
thế hệ nổi loạn đàn bà thế hệ con nít chơi khủng bố
thế hệ lỗ rốn không sâu hơn không kín hơn
thế hệ người mẫu cầu thủ thế hệ không chữ
 
những năm 60 của Sartre, Pasternak, Beatles
những năm 00 của Gates, Beckham, Spears
thế hệ virus thế hệ dollar thế hệ sexist
thế hệ tóc đỏ thế hệ mobile thế hệ chat
thế hệ ống nghiệm thế hệ ầm ĩ tốc độ
thế hệ Harry Potter phù thủy và thượng đế mới
thế hệ chạy trốn ám ảnh chính trị tín ngưỡng
và hoang mang hình ảnh con người
 
những năm 60 xưa thật rồi
những năm 00 đầy biến động của sức mạnh bóng tối
bầy khỉ ma mãnh và bọn robots thông minh
sẽ cho con người những Phật Chúa mới
những trang sách nhân văn được viết lại
những siêu nhân những anh hùng những kẻ hủy diệt
những người yêu được cấy gien tùy chọn mỗi giờ …
 
chẳng phải thế hệ nào hơn
lịch sử là những trang viết lại
chỉ con người ngỡ địa ngục luôn luôn mới
sau khi cố tạo một thiên đường
 
10/9/2003

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018