thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi gởi tiếng nói tôi
 
(Viết sau khi đọc “Không bắn vào ngực đồng bào” của Khuất Đẩu)
 
Vâng, đừng bắn vào ngực đồng bào
Đừng bắn vào trái tim của nhân dân
Đừng bắn
Bởi trái tim đó cũng chính là trái tim anh
 
Vâng, đừng đánh vào mặt đồng bào
Đừng đánh vào mặt nhân dân
Đừng đánh
Bởi khuôn mặt đó cũng chính là khuôn mặt anh
 
Vâng, đừng kết án đồng bào
Đừng kết án nhân dân
Đừng kết án
Bởi kẻ kết án sẽ bị nhân dân kết án
 
Khi có bất cứ người nào trong chúng ta đứng lên
Thì cũng chính là chúng ta cùng đứng lên
Đừng bắt họ quì xuống
Bởi khi họ quì xuống cũng có nghĩa là tất cả chúng ta cùng quì xuống
 
Khi có bất cứ người nào trong chúng ta lên tiếng
Thì cũng chính là chúng ta cùng lên tiếng
Đừng bắt họ ngậm miệng
Bởi khi họ ngậm miệng cũng có nghĩa là tất cả chúng ta đang bị sỉ nhục
 
Khi có bất cứ người nào trong chúng ta bị tù đày
Thì cũng chính là chúng ta bị tù đày
Đừng giam giữ con người
Bởi kẻ cai ngục không bao giờ tự do trên ngục tù của người khác
 
1.4.2011
 
 
 
 
----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018