thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hãi sợ và bất khuất
 
Những trận đòn thù
đầu tiên
tươm máu
bậm gan
cắn môi
nén đau. Nước
mắt lã chã.
 
Những
trận đòn thù thứ nhì
vẫn đau xé
thịt da. Nước
mắt vẫn
lã chã
nhưng
cố chịu được.
 
Những trận đòn thù từ
lần thứ ba
trở đi
đã quen. Lệ
chẳng còn để
rơi.
 
Gông cùm chẳng làm sợ
đòn roi không sợ
chết không sợ
thì hỏi còn
sợ
cái gì?
 
Khi người lãnh đòn thù không sợ
khi người ra pháp trường không sợ
thì kẻ tuyên án phải
hãi
thì bạo quyền phải
hãi.
 
Hình như đã có
một ranh giới thật mong manh
giữa
hãi sợ
bất khuất...
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018