thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoà giải
 
Tại sao chúng mày không chịu hoà giải?
36 năm rồi mà!
Oán thù nên cởi, không nên buộc. Bọn tao đâu có oán thù chúng mày. Bọn tao lúc nào cũng mở rộng vòng tay sẵn sàng hoà giải với chúng mày, mà sao chúng mày không chịu hoà giải?
Cái gì? Những chuyện cũ rích ấy à?
Những chuyện ấy xưa rồi mà sao chúng mày cứ nhắc mãi!
Phải quên đi những chuyện cũ rích ấy thì mới hoà giải được.
Bọn tao đã quên hết rồi mà sao chúng mày cứ lải nhải những chuyện ấy.
Chúng mày nghe có rõ không?
Chúng mày nói sao? Bọn tao sai lầm to lớn à? Chúng mày nói cái gì vậy? Chúng mày có điên chưa?
Bọn tao không hề sai lầm. Chúng mày có nghe rõ không? Chúng mày mới là những kẻ hoàn toàn sai lầm. Chúng mày là những kẻ có tội.
Bọn tao không bao giờ sai lầm. Chúng mày có nghe rõ không?
Chúng mày có chịu câm mồm đi không? Chúng mày phải câm mồm đi thì mới hoà giải được. Có hiểu không?
Cái gì? Bố chúng mày chết trong tù hả? Đừng có nói láo! Ở đây không có nhà tù nào cả. Không có ai chết trong tù cả. Có nghe rõ không? Trong trại cải tạo hả? Chúng mày nói cái gì? Chúng mày có hiểu trại cải tạo là gì không? Trại cải tạo là nơi để giáo dục cho bố chúng mày tốt hơn. Chúng mày đã không biết ơn bọn tao, mà lại đi nghe lời xúi giục để nuôi lòng thù oán. Sao chúng mày ngu xuẩn đến thế!
Cái gì nữa? Mẹ chúng mày chết trôi trên biển à? Bọn tao đâu có xô mẹ chúng mày xuống biển đâu mà chúng mày than van? Mẹ chúng mày bỏ xứ ra đi đã là một trọng tội. Chúng mày có hiểu không? Bọn tao đã khoan hồng bỏ qua cho cái trọng tội ấy rồi mà chúng mày chưa vừa lòng à? Thế thì làm sao mà hoà giải?
Cái gì nữa? Chúng mày mất nhà, mất cửa à? Nhà cửa chúng mày đâu có mất! Bọn tao sử dụng nhà cửa chúng mày vì những mục đích tốt đẹp cho đất nước mà chúng mày đâu có chịu hiểu. Chúng mày phải bỏ cái thói đòi hòi ích kỷ vô lý ấy đi thì mới hoà giải được. Chúng mày đòi lại nhà cửa à? Chúng mày điên cả rồi! Bọn tao đã sử dụng nhà cửa chúng mày mấy chục năm nay cho những mục đích tốt đẹp, mọi thứ đã ổn định đâu ra đó cả rồi, mà bây giờ chúng mày còn đòi lại hay sao? Ích kỷ vừa thôi chứ! Vô lý vừa thôi chứ! Chúng mày muốn làm loạn à? Làm loạn thì làm sao mà hoà giải?
Cái gì nữa? Bà con chúng mày đói rách đầu đường xó chợ à? Chứ ai bắt chúng nó đói rách? Chứ ai xua chúng nó ra đầu đường xó chợ? Chúng mày đừng bịa đặt. Sao? Chúng mày nói sao? Còn cái gì nữa? Chuyện bây giờ hả? Chuyện bây giờ là chuyện gì? Lại chuyện độc tài? Lại chuyện tù ngục? Lại chuyện đàn áp? Lại chuyện bóc lột?
Làm gì có độc tài? Chúng mày đừng có bịa đặt!
Làm gì có tù ngục? Trước nay đâu có tù ngục mà chúng mày cứ lải nhải mãi thế?
Làm gì có tù nhân lương tâm?
Làm gì có chuyện đàn áp, bóc lột?
Chúng mày đừng nói láo!
Này! Câm mồm ngay! Chúng mày đừng có gào lên như thế! Câm mồm ngay! Phải câm mồm ngay thì mới hoà giải được!
Không chịu câm mồm à? Thế thì đừng có trách. Hậu quả là gì thì chúng mày tự hiểu. Bọn tao không cần phải nói nhiều.
Chúng mày phải cúi đầu xuống! Câm mồm lại! Ngồi yên chỗ đấy! Lắng nghe cho rõ!
Hiểu chưa?
Nào, bây giờ chúng mày có chịu hoà giải hay không?
 
30.04.2011
 
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018