thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thứ hạng | đồng phục | bề mặt | chàng | và nàng
 
 

thứ hạng

 
công dân hạng nhứt chạy bay chạy biến
công dân hạng nhì chạy biến chạy bay
thường dân đồng hạng chết dấp chết dí
phó thường dân hết loạng quạng tới luờ quờ
 
 
 

đồng phục

 
vẫn muôn năm cứt ngựa
công hàm đỏ thụ hình
làng dưa cải khú
buổi chiều lưu linh...
 
 
 

bề mặt

 
ngày phơi củ cải
trắng đồng
hóa hồn lũ chum vại đen
mò khốc liệt
 
 
 

chàng

 
đi mô cũng đụt về hiên trú
đây đếch sợ giời mưa!
 
 
 

và nàng

 
băngđỏbăngđỏbăngđỏ
ôi!?                  băng đỏ
từ mẹ nấm tới mẹ loà
mẹ âu rơm cỏ
 
26.5.2011
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018