thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cùng một cách mổ rỉa
 
Trên những thây ma thối rữa
bầy kên kên bu quanh
tranh nhau mổ rỉa là
chuyện đương nhiên.
 
Đàng nầy
lại có giống kên kên
bu quanh giật giành mổ rỉa
những xác người đang còn sống
cho đến chết...
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018