thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hết phương kềm giữ
 
Trôi tuột xuống
triều cường nhánh đẩy đùn
trắng phau bèo bọt
 
Cái vấp va
ngại bước ngã tình
hồi môn anh gợn sóng
nửa bờ vai ngọc
treo vắt mảnh trăng non
 
Đừng anh
đừng hôn vào hõm rún sâu
kế thừa ngã mạn
kế thừa động dục vô căn
phía giống nòi
 
Kìa anh
mùi hương vẫn diệu huyền
cỏ mượt huyền diệu làm sao
thì chớ ngại suối khe
vun bờ đắp bãi
 
Phía trôi nầy
mạn ngược chắc vô minh...
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018