thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nô lệ hay là chết
 
 
 
 

Nô lệ hay là chết

 
nếu còn sống
tố hữu không cần cùm gông
nguyễn đình thi sẽ im hơi
chế lan viên chỉ lặng tiếng
 
trịnh công sơn
văn cao
có đế có đàn để tiếp tục lãng quên
những biến cố không vô thường
 
ôi kể chi xuân diệu
thậm chí cả cù huy cận
chắc cũng không ai dám chơi dại kí tên
đòi trả tự do tức thì cho cù huy hà vũ
 
tôi nhìn bọn nó kéo lôi tôi ra ba đình
bắt quì mọp trước lăng và hình
nghe chúng thét mãi inh tai không biết mệt
 
NÔ LỆ HAY LÀ CHẾT
 
NÔ LỆ HAY LÀ CHẾT
 
NÔ LỆ HAY LÀ CHẾT
 
Tranh minh họa của tờ The Guardian
(GillianBlease.co.uk)
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018