thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xuống đường
 
xuống đường xuống đường
nhưng đừng xuống hố
tử thần
 
xuống đường xuống đường
nhưng đừng tung hô
khẩu hiệu chống mỹ
 
xuống đường xuống đường
nhưng đừng đả đảo
thiệu kỳ
 
xuống đường xuống đường lẹ lẹ đi
nhưng đừng rủ rê các hát sĩ
tới rên rỉ nhạc trịnh lâm li
 
ô kê biết rồi nhưng cũng cám ơn thi sĩ
tụi em sẽ không phản chiến chống đối ai cả
tụi em chỉ đòi bọn khựa trả lại hoàng sa
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018