thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đêm là một lời nguyện
 
Đêm là linh hồn
thất lạc của sông
tôi muốn đi ngược dòng
để tìm Người
chỉ có sự thinh lặng
và những cây
lau sậy trầm tư
những vì sao như
mắt của hư vô
tôi nếm vào sự tươi mát
để ý thức về sự
hiện hữu của Người
 
đêm là linh hồn
của mùa xuân
những hạt mầm mang
sự sống của Người
và ngay cả sự tuyệt vọng
đang phục sinh
cả vũ trụ và những sinh vật
bị áp bức được giải phóng
 
đêm cưu mang
giá trị nhân bản
vì nó là linh hồn
của một mùi hương
và lời nguyện
“xin cho sự sáng tạo
của Người tác động
lên linh hồn của
những sinh vật
đang vong thân
và lưu đày trong
nội tâm họ”
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018