thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
3 poèmes [3 bài thơ]
 
Traduits par Nguyễn Đăng Thường
 
 

va-t-en sony

 
les yeux bien fermés
et marche
dans ce domaine-ci
                  entre toute chose
                                      et la mort
en plein vie
regarde fruit rouge
 
dans la lumière mais aveugle
nous payssédons
le noir                            petit à petit
se rétrécit
 
en face        c'est le jour
 
 
-------------------------------------------------------
n'oublies pas ceci: partir pendant un jour
c'est apprendre (et pratiquer) un lit de sagesse
 
 
 

un régime

 
il y a plusieurs façons de
définir un vagin, populairement
et sans aucun doute: le vagin est un
morceau de viande poilue, un peu
malodorante mais sans asticots
 
plus on cogne plus on obtient du riz gluant*
 
 
note: *n'importe quel riz gluant, y compris le riz gluant au poulet [très cher]
ou le riz gluant à la fillette [plus cher encore]
 
 
 

le vide dans la bouche

 
ces derniers mois-ci, quand je me branle
j'ouvre ma bouche toute grande, les yeux fermés...
& je m'arrête à mi-chemin parce qu'il me manque
quelque chose. bouche, con, bite, sein...
même un pain.*
du moment qu'ils peuvent remplir
le vide de ma bouche ça fait du bien
 
 
note: *un vrai pain, sans blague aucune!
 
 
___________
Nguyên tác:
 
 

đi đi sony

 
nhắm chặt mắt
hãy bước
trên lãnh địa này
                    mọi vật
giữa sự sống                 cái chết
dòm quả đỏ
 
 
trong ánh sáng mù
chúng ta xở hĩu
màu đen                       dần
co lại
 
 
phía trước là ngày
 
 
-----------------------------------
phải nhớ: đi một ngày đường
học (hành) một giường khôn
 
 
 

một thiết chế

 
có nhiều cách để định
nghĩa về lồn, dân gian
thì nhất định: lồn là
miếng thịt có lông, có
mùi thum thủm nhưng không
có giòi
 
càng đấm càng ăn xôi*
 
 
chú: *xôi nào cũng được, kể cả xôi gà [mắc tiền]
hoặc xôi nữ [càng mắc tiền hơn]
 
 
 

khoảng trống giữa mồm

 
mấy tháng gần đây, hễ xục cặc
là tao há hốc mồm, nhắm mắt...
& dừng lại giữa chừng vì thiếu
thốn gì đó. miệng, vú, lồn, cặc...
kể cả ổ bánh mì,* miễn sao lấp
đầy khoảng trống giữa mồm là được
 
 
chú: *bánh mì thực sự đấy nhé!
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018