thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sức mạnh là đặt xuống nhẹ nhàng một ngọn núi
 
Tôi muốn nói với
mùa xuân: “tôi yêu em”
khi nghe tin thêm một
nhà sư Tây Tạng tự thiêu
cái chết của Người
nhắc tôi đến sự sống
đến tình yêu
nhanh như một ánh chớp
đời sống của hằng
tỷ thiên kỷ chỉ để
hiện hữu trong một sát na
cái chết nhẹ như
một cánh mây
như một chiếc lông chim sẻ
sức mạnh không phải
nhấc một trái núi lên
mà đặt xuống nhẹ nhàng
trong chốn hư không
như cái chết
 
tôi muốn nói với
bóng đêm:
“xấu không phải ở
gương mặt mà ở cách sống”
trong bóng đêm của tổ quốc
có những trái tim
đang thao thức
như ở Thái Hà
 
cái chết của vị sư
Tây Tạng là một
đại nguyện của Bồ Tát
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018