thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Music on radio / Nhạc trên radio
 
 
Thân thế (2011) - tranh Vương Ngọc Minh
 
 

Music on radio

 
You get to choose the channels
Some songs you like, some you don’t
But you can’t rewind
 
So is life
 
 

Nhạc trên radio

 
Đài, bạn có thể chọn
Nhạc, có bài bạn thích, có bài không
Nhưng không cách gì quay lại
 
Như cuộc đời
 
 
 
-------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018