thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đôi hia ngàn dặm ký ức
 
cảm tác từ “music on radio”
 
không biết?!
chân, hay dép đã mang tôi đi
những địa ngục xa xôi
[trong khi Việt Nam, là gần nhất!]
chỉ khi kịp nhìn lại
chân đã vội khuỵu dép đã vội sờn
và, ngõ mòn hành hương
cũng gù lên
truông, phá
 
cám ơn người
đã nhắc lại khoảng-đời-tôi đáy, vực
dù là chớp mắt mưa trộ
hay chớp bể mưa nguồn
con dốc trợt sau lưng
cũng thẳng thừng những trơn tuột, đứng
con sông sâu trước mặt
vẫn thăm thẳm lắm ngoi ngóp, chìm
cách nào?!
 
nếu, ký ức
không nhão như cuộn băng lịch sử
em đã không làm thơ
tôi đã không càm ràm hay
nhai [quay] lại
cái ròng rọc
của chiếc radio cũ rích
thiên niên kỷ trước
 
đôi hia tôi cũng dặm nghìn quá khứ.
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018