thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không
 
Wassily Kandinsky, Scharfruhiges Rosa (1924)
Oil on cardboard, 63,6х48,2 cm
Koln, Museum Ludwig
 
... đi và không bao giờ trở lại.
(Eduardo Galeano, “Những cái cớ”, bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)
 

Không

 
Wassily Kandinsky
nói “không”
Đi không thèm trở lại
Đời về sau có
thêm
một thiên tài
 
Gã cô hồn ác đảng
Stalin
giết người
không gớm tay
Đời dân Nga về sau
còn
hằn in dấu vết
giẽ giun
màu chàm[*]
 
 
_________________________

[*]“Mặt như chàm đổ mình dường giẽ giun” (Nguyễn Du, Đoạn Trường Tân Thanh)

 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018