thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không, dạ
 
 
... những người nói “không”, những người không nói “dạ”
(Eduardo Galeano, “Những cái cớ”, bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)
 

Không, dạ

 
Dạ không
Không dạ
Dạ là dạ
Không là không
 
Dạ dạ
Chú ba...
bác hai tổ chức
cô tư ngân hàng
anh sáu công an
thím năm toà án
chị sáu lạ lạ...
 
Lạng quạng chàng ràng
Chàng ràng
người lạ
còn có qua cán bộ
Xin lỗi, không!
 
Chàng hảng
chết đứng ...
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018