thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bận bịu với nhiều công việc
(Bỉ Ngạn dịch)
 
Bận bịu với những công việc rất khẩn cấp
tôi đã quên
ai cũng phải
chết
 
vô trách nhiệm
tôi cứ mãi sao lãng bổn phận đó
hoặc thực hiện nó
một cách hời hợt
 
từ ngày mai
mọi sự sẽ khác
 
tôi sẽ bắt đầu chết một cách tỉ mỉ
một cách khôn ngoan một cách lạc quan
chẳng để phí thì giờ
 
Từ bản Anh ngữ: "Busy with many jobs", trong Tadeusz Rózewicz: Selected Poems,
trans. Adam Czerniawski (Middlesex: Penguin Books, 1976).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018