thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Có gì... có gì...như không có gì...
 
bức tường lá xanh như bình yên
nắng mỗi ngày cũng bình yên như bức tường lá
tranh tĩnh mịch như thiền
có gì buồn?
người ra vào
bàn ghế lên cơn
chén muỗng lên đồng
máy cash tuôn những tờ bill rất thơm
cớ sao buồn này kim?
cớ sao sầu này kwan?
có gì nghèn nghẹn sau nụ cười rất tươi
sau câu chào mời “welcome quí khách!”
có gì ngổn ngang như nỗi niềm
khi ta chọn bình yên
khoác chiếc tạp dề tượng trưng
cho một phần đời mỏi mệt
chỉ còn nghĩ về tiền
cố tập lờ tịt cảnh những con người lây lất bên lề đường
đi khiếu kiện
cố tập lơ đãng đi qua ngày Gạc-Ma bị thống
Ngày tiếng Hoa lần mò từ biển đông
vào tận bảng đen phấn trắng
Việt Nam
mày sao rồi kwan?
mày sao rồi kwan?
m
à
y
s
a
o
r
i
q
u
â
n...
 
thấy
lòng
vui
không?
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018