thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ, truyền thống và bản sắc
 
“Tradition is the illusion of permanence.”
Woody Allen
 
"I believe that all poetry is formal in that it exists within limits,
limits that are either inherited by tradition or limits that language itself imposes."
Mark Strand
 
 
A.
 

Song thất lục bát

 
Híc híc híc hu hu híc híc
Hu hu hu híc híc hu hu
Hu hu híc híc hu hu
Hu hu híc híc hu hu híc... oà
 
 

Lục bát

 
Đùng đùng tạch tạch đùng đùng
Đùng đùng... tạch tạch... đùng đung... tạch... đùng...
 
 
B.
 

Thất ngôn Đường luật

 
Ầm ầm chéo chéo chéo ầm ầm
Chéo chéo ầm ầm chéo chéo ầm
Chéo chéo ầm ầm ầm chéo chéo
Ầm ầm chéo chéo chéo ầm ầm
Ầm ầm chéo chéo ầm ầm chéo
Chéo chéo ầm ầm chéo chéo ầm
Chéo chéo ầm ầm ầm chéo chéo
Ầm ầm chéo chéo chéo ầm ầm
 
 
 
-------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018