thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
bữa tối & bướm
 
lưới
dưới cái chết rễ
lùa trắng lên chân
vết nứt không chờ đợi
 
bàn tay khuya
đi xuống
hình thể vừa cắt
sớm mai tóc
lẩn khuất
phía chấm ngầm
lửa vắng
ngạch cửa muối
mơ táng cơn mưa
dựng đứng
 
vắt lên
lối thoát đâu đó
hồi chuông xanh nhọn
một bờ nghiêng trên da
nín lặng
nhà xác ruồi râm ran
 
nhón cao đám cháy nước
bữa tối đuổi bắt
đóng khung vuông
trong quả trứng mù tắt thở
con bướm quay
rực âm bóng
 
 
 
 
------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018