thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đúng thế! thưa thượng đế!
 
... nhớ Hoàng Ngọc Biên
 
tôi xin tự giới thiệu
tôi, tên thánh đen: Judas Iscariot
ngọn nến này xin thưa chuyện với ngài
tôi đã bỏ ngài đi lâu lắm
thật ra tôi không giận ngài, tôi giận những thừa sai của ngài
đã không theo luật định, bỏ ông ngoại tôi lâm chung không có thiên sứ dẫn đường
tôi buồn tôi đi lang thang
tôi buồn tôi đi nghênh ngang
tôi buồn tôi đâm vào cõi lầm than
đàng nào cũng thế
ngọn nến chưa tàn xin nghe tôi kể lể
chút chuyện đời
thưa thượng đế
hôm nay tôi quay về thành kính xin ngài
tôi sẽ lại nhận được email như xưa nay
“này Q!. tôi B đây
thu xếp qua ngồi garage nhậu chớ.
bia của ông vẫn còn
rượu của ông vẫn còn
tôi cứ để đấy.
chiếc cầu hoa hồng mùa này lại lộng lẫy hoa
tôi vẫn thường chở ông đi qua, ông hay nói ‘a! vậy là sắp đến nhà!’”
xin ngài...
xin ngài...
hãy cho tôi nhận email thật sớm
tôi sẽ về quỳ trước cổng nhà thờ
từ nay...
mãi mãi...
tin ngài đấng tối cao
không chấp chuyện hờn giận tào lao
của
một
thằng nhãi
đúng thế
phải không
thưa thượng đế!
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018