thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Man | Người
 

Man

In memoriam Nguyễn Hữu Đang
 
Free from silly moralising Tyranny
Free from obese Orthodoxies
Free from Manicheanism
Free from Proletariat Stupidity
Free from Fascist Wolves
Free from (Pol) Pot, Ho, Mao áo thủ đại cán coterie
Free from plastic golden busts, red-lipped mannequins, terra cotta mandarins
Free from Georgian Nghệ An moustached flibbertigibbet
Free from clustered bombs, landmines, blaring loudspeakers, red guards
Free from barberian lies, lice in private hair and blepharitis
Free from corpses in mausoleum
Free from mass parades, mass mobilisation, thick-set security agents, Red Mafia bosses
Free from tùng bi li
He / she
sits
half a shirt
in a hand
a tin can
waiting
for the rain
for a wash
 
 

Người

tưởng nhớ Nguyễn Hữu Đang
 
Thoát khỏi Chuyên chính rao giảng nhảm
Thoát khỏi Chính thống phì nộn
Thoát khỏi Giáo phái nhị phân
Thoát khỏi Vô sản Trì độn
Thoát khỏi Chó sói Phát-xít
Thoát khỏi Pôn Pốt, Hồ, Mao, câu lạc bộ kín chùng thủ áo đại cán
Thoát khỏi tượng bán thân plastic, gái nhựa môi sơn đỏ, quan lại đất thổ hoàng nung già
Thoát khỏi lão thổi tin gốc Nghệ Georgia để ria
Thoát khỏi bom bi chùm, mìn chìm, loa ra rả, hồng vệ binh
Thoát khỏi xác ướp trong đại kiến trúc hầm mộ
Thoát khỏi diễn binh nhân dân, vận động quần chúng, công an mặt dày, trùm Mafia đỏ
Thoát khỏi dối láo rừng, chí rận lông xoăn, chứng sưng mí mắt
Thoát khỏi những màn trình diễn tồi
anh / chị ta
ngồi
nửa chiếc áo
trong tay
chiếc lon nhôm
đợi nước mưa
đợi giờ tắm
 
(translated by the author)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018