thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gởi Trung Tá Công An Vũ Văn Hiển (kẻ đã tuyên bố “Tự do cái con c…”)*
 
Mi đã nói câu đó trước nhân dân
Mi đã nói câu đó vì Đảng của mi
Mi đã nói câu đó vì “Còn Đảng còn mình”**
Mi sẽ trở về nhà
hùng hục
khi bọn Thiến Heo rao hàng
ngoài đường
Mi
hành động không cần rửa ráy
Mi hành động
không cần gì
 
Máu tiếp tục chảy
từ háng
 
Của đất nước cùng khổ này.
 
 
________________
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
Gởi Đỏ  (thơ) 
Hắn cầm quyền / Hắn đeo súng và còng số 8 / Hắn ngồi trên tiền Đô lẫn tiền Hồ / Hắn bất kể / Ai đói / Ai chết / Hắn cần nêm nhà tù cứng với những tù nhân / Hắn nói tồ tồ to / Hắn vu voa lở mồm long móng...
 
Man | Người  (thơ) 
Free from silly moralising Tyranny / Free from obese Orthodoxies / Free from Manicheanism / Free from Proletariat Stupidity / Free from Fascist Wolves... | Thoát khỏi Chuyên chính rao giảng nhảm / Thoát khỏi Chính thống phì nộn / Thoát khỏi Giáo phái nhị phân / Thoát khỏi Vô sản Trì độn / Thoát khỏi Chó sói Phát xít...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018