thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ghi chú thuộc về văn học sử
 
Có những năm ở Hà Nội không có thơ xuất bản
Có những năm suốt miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa không có thơ xuất bản
Những năm nào?
 
Mỗi người viết sẽ báo cho bạn biết đó là những năm nào.
 
Những năm 1960
Những năm 1970
Những năm 1980
(trừ vài biệt lệ)
 
Ai đã giết Thơ vậy kìa?
 
Ai nữa đây?
:
 
Kẻ đã viết cái gọi là thơ chữ Hán Ngục Trung Nhật Ký rất tùng li bi
Và một tay khác,
Hắn đã viết những bài vần vè dễ đọc, phục vụ kẻ kia
 
Hai anh
chiếm lĩnh trọn bộ
một vùng đất khả dĩ đã bần cố thơ
 
Bạn đồng ý
hay không
hãy cãi đi
 
Nhưng ít ra bạn đã bắt đầu
ngoi cổ ra khỏi
đại lăng mộ
thời đại
nhà Hồ
và những quan văn thái giám mặt sáp
rồi đấy
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018