thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ghi chú về di truyền học
 
Đứa con đẻ trong bụng
bưng biền đầu năm mươi
trong đêm động mùa kiến lửa
 
Đứa con đẻ trong
tiêu thổ bốn mươi
đêm động mùa mối bọ
 
Nằm khóc oe oe trong hào quang
Đông Phương Hồng
Tiến Quân Ca Phanh Thây
Ru Đồ Mi Sôn
 
Và các cuộc động tình
tiếp liền
trong Cỏ
Sắn / Cao Lương
 
Thổi dầm dề ống tro sứt vẩu
 
Nằm thở dốc dạng chân
Hai thanh niên
Ba thanh nữ
 
Một Trung Ương Đảng
đàn đàn
di tinh
 
nọc kiến
 
Lửa Ba Vì
Nùi giẻ cỗ đại bác Thiên Tân
 
Lịch sử không tới từ máu me hai mươi đi đốt Trường
Sơn
hay
“giấy báo tử rơi đầy mái rạ” [*]
 
Mà bằng cái nhấc tay, cử đỉnh
Từ đêm
Động
 
Ba thanh niên lãnh đạo
mấn mê
vú trâu, trôn cái
 
Một tập thể Trung Ương Đảng dàn hàng ngang
 
Đất nước
Bò ngang ngang
sạt bụng
 
Loài
 
 
_________________________

[*]thơ Nguyễn Chí Thiện

 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018