thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chỉ là đi
 
những bông hoa trên tường cao
những con mắt
khép
 
người đi đôi bên tường cao
song song bước
gần nhau
không thể biết
 
đi hết dãy tường cao
song song bước
kề nhau
không còn biết
 
hạt lãng quên nảy mầm
phủ xanh cánh đồng kí ức
 
bằng cảm giác bằng ý thức
người đi với quá khứ của mình
giữ thế giới riêng mình đừng nghiêng lệch
khi rơi vào kí ức của ai kia
 
người mang quá khứ
tìm tương lai
mong gặp buổi ban đầu
 
những bông hoa trên tường cao
những con mắt buồn đau
ngủ
mệt
 
đi đi trong nỗi chết
sự sống
độc hành
 
12.2012
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018