thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tro bụi buổi chiều
Anh muốn biến anh thành tro bụi
Hút vào mồm của những cái mồm
Anh muốn biến anh thành ánh sáng
Cháy trong cái mồm của những ánh sáng
 
Một thế giới có quá nhiều cái mồm
Nhiều cái mồm to và rộng
Nhiều cái mồm rộng và rất to
Chỉ muốn hút vào tro bụi
 
Anh chỉ muốn anh thành tro bụi
Trong cái thế giới nầy hư vô
Trong thế giới nầy buồn thảm
Tro bụi phun ra từ mồm
Những cái mồm đầy tro bụi...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018