thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng
 
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng
những khuya cây đẻn nở tốt đen
con cón bay lòn lọn với con cỏn
không cầm lòng đậu trên cỏn con
 
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng
sớm mai mái dãi dài dại hơn dai hỏi dải
sớm mai mái dái dài dai hơn dại cả nghĩ
sớm mai mái dai hỏi dải hơn dai ngã dãi
những con chữ lại đọi đèn
 
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng
có khi trưa lưa trưa trật đến trưa trờ
những con bóng những con đen chưa biết mặt nghĩa
bởi một đẩu một đâu ngồi khâu ưu sầu
một thơ một thở ngồi trơ trơ ngồi
 
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng
ngẫu hôn con chữ đẻ ra thần hồn
ngẫu hồn con chữ đẻ ra thần hôn
 
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng
con tạo nhiếp con hỏi hỏi bao vây thần cảm
nắng quái bỗng ghét thành phù thế !
 
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng
từ đột hứng tôi chiết đọt hứng
đọt hứng từ đột hứng tôi chiết
con chữ từ khi đánh sáng mặt nghĩa...
 
 
 
 
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018