thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
mạt chược đầu năm
 
 

thun

 
cánh cửa nhân đạo đã mở?
không. chỉ có xà lỏn [dây thun dãn] vịt vờ tụt xuống
khi những kẻ bội thực thót bụng
màu mè cơn đói khát kinh niên
 
 

thiu

 
cọng bún thiu
mặt buồn thiu
ngo ngoe đầu năm
con rắn liu điu
 
 

cục bộ

 
bầy bồ chao lao nhao:
chính mả bố tao mới được táng hàm rồng
 
 

xỉn

 
rượu xỉn
mặt xỉn
cuộc đời bủn xỉn
duy chỉ ngọn cờ
đỏ chót
 
 

xôi

 
mặt gấc mâm xôi
quả hồng tao xơi
cho mày cái hạt
 
 

và thịt

 
cái sỏ. lõ cái tai
măng giò hầm?
xưa rồi lợn!
 
16.02.2013
 
 
 
----------------
 
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014