thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Phi lý
 
Chân lý bào thai trăm trứng nở đủ trăm con
(không trứng nào ung hư)
phi lý vì vậy hoàn toàn lành lặn
phi lý vì vậy chia ly chia lý cân não quái thai
 
Phi lý không phải không có lý
(như không có kính không phải không có kính)
phi lý trên nền móng có lý
phi lý trên đầu có lý
phi lý sản sinh có lý
phi lý xã hội trứng khôn hơn xã hội người có lý
 
Phi lý phi lý phi lý
trời ơi mọi sự phi lý
kịch phi lý
thơ phi lý
nghệ thuật phi lý
cảm hứng sáng tạo phi lý
yên sĩ phi lý thuần [*] phi lý
hiệp sĩ mã khắc tư hết nhiệm vụ đến hồi phi lý
 
 
_________________________

[*]Là âm Hán-Việt phiên âm từ inspiration

 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014