thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
lung lay tận cùng gốc rễ | phương đông
 
 

lung lay tận cùng gốc rễ

... ngũ uẩn giai không...
(Tâm kinh Bát Nhã Ba-la-mật-đa)
 
Làm đặc linh hồn
Bằng các giả thuyết rỗng
(Phan Đan, “Etude 987-B”, a- Những vector tản mạn, 18)
 
im lặng của Duy-ma
phá đổ mọi im lặng
 
thế giới
những tập hợp rỗng
ảo tưởng
mọi thứ an ổn và bất động
 
im lặng
vang rền
 
không thứ gì
đứng vững
 
11/03/2013
 
 

phương đông

 
lẫn trong đám dây leo
vạn cổ
cổng rào cao nguy
mục cũ
 
bàn tay xước trầy
gõ/đập
cổng văn tự cổ
mở
ngã/đổ
 
túa
bầy dơi mù
 
rồi
ánh sáng
 
03/2013
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018