thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một buổi sáng tập thở
 
Có khả năng đi qua thời gian
để xuất hiện ở hướng đông
nó còn có khả năng chiết tự và cloning
những âm tiết đầu và cuối
nó gióng lên tiếng chuông giữa ngọ
và ngồi kiết già trên miệng vực
đong đưa như trái táo trên cành
nhưng vẫn luôn giữ hơi thở
vào ra như cánh bướm
nó không thật như cái đang là
không trong cũng không ngoài
 
là một hiện tượng
nên phải tập bay như cánh mây trắng
để khỏi bị ứ đọng
như một cái chai bị bịt kín
hay chết đứng như những âm thanh phồn tạp
 
để khỏi lẫn lộn phải trái
trên lối về phải đi thẳng
như sợi chỉ xuyên suốt
 
vượt qua... vượt qua...
không đến và không đi
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018