thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
làm sao [quy] hoạch vào
 
đọc HN-T
 
chủ động. thì cứ việc chổng
ai bảo điđi
ma cô ma cạo còn đầy dẫy ra đấy
ở đó mà kiều lẫy hối với [chả] hận
hoà [làm bộ vờ vịt]
rốt ráo cũng chỉ ăn được cái giải [rút]
chừng nào húc đầu cảm thấy ngột
cơ may rùa cụ
nổi lên
 
17 nov.13
 
 
 
------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018