thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiêu. Sách
 
Pho cũ
rường xưa lời
thấm tận.
Giọt chát đắng
giọt chanh chua lời
mát lòng.
 
Mảnh gương
vỡ
sơn hà kêu róc rách.
Pho tượng nhăn
nhíu
lại giọng khề khà.
 
Tao nhân
con chữ khuyết trầm
ngâm.
Mặc khách
điệu vần hồn phiêu
lạc.
 
Người nhấp giọt
đắng
luận đời nhạt
thếch.
Khách ngụm giọt
cay
lý sự nông
sâu.
 
Uống
và sách.
Nhìn con nước
lớn ròng.
đăm chiêu chi rứa? ...
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018