thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Metapoem 3
 
“Once you start describing nothingness, you end up with somethingness.”
Mark Strain
 

Metapoem 3

 
How do I describe nothingness
this vast emptiness of my soul?
How do I present absence
and cry out silence?
 
What's out there?
A war in Ukraine
A plane's gone missing
A tragedy for some
TV episodes for others
 
Half of the moon sticks her nose on my window
I'm lying on my bed
listening to Pavarotti
over and over again
 
thinking
whether or not
I should end my poem right at this moment
 
 
 

Metapoem 3

 
Làm sao diễn tả được cái Không
Cõi Trống thật lớn trong hồn mình?
Làm sao hiện hình được cái Vắng
Và cất lên tiếng gào im lặng?
 
Có gì ở ngoài kia?
Chiến tranh ở Ukraine
Một chiếc máy bay mất tích
Bi kịch của người này
Phim tập truyền hình cho những kẻ khác
 
Một nửa vầng trăng dí mũi vào cửa sổ
Tôi nằm trên giường
Nghe Pavarotti
Hát đi rồi hát lại
 
Nghĩ
không biết tôi có nên
chấm dứt bài thơ ở ngay chỗ này không nhỉ.
 
 
 
-------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018