thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mùa thương khó
 
Tôi đóng đinh tôi bằng sự thinh lặng
quá khứ trở thành hiện tại
tôi có thể dự phóng tương lai vô tận
tôi thấy mặt trời và chiếc lá
mọc ngược như linh hồn tôi
chúng là nguyên tố cho bức tranh
trừu tượng không màu sắc
và bài thơ không ngữ ngôn
tôi tử nạn vì chữ và màu va vào tôi
như những vì sao trên bầu trời tưởng tượng
 
tôi đóng đinh tôi bằng giấc mơ
tôi đi ra đi vào bức tường ý niệm
bằng tốc độ của phi thời như một cánh bướm
 
tôi đóng đinh tôi bằng sự tự do
tôi chết treo trên thập giá của ngôn ngữ
nó có hình dáng như mẫu tự T, L và Y
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018