thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
hãy đánh đổi cái chết
 
một hôm
nhà thơ nói
với thơ
hãy đánh đổi cái chết
những nếp gấp mang linh hồn
các tượng đá
rốt cuộc sa mạc và các ẩn dụ phù phiếm
lâu nay vẫn ở trong tay các nhà thơ
 
hãy đánh đổi cái chết
trên những mái nhà đầy sao băng
rụng vỡ
mặt trời rồi sẽ bỏ đi
bỏ đi
trong một ngày không xa
 
hãy đánh đổi cái chết
cốc rượu thơ vẫn đầy
lúc bạn vén màn
bước thử vào các di tích hồng hoang
khi những vọng tưởng tháng ngày còn lại
bắt đầu lên meo
 
hãy đánh đổi cái chết
trong tách trà sáng sớm
hắc lên trong khói
ta nghe rõ
tiếng nhà thơ gọi giục
thơ
hãy đánh đổi cái chết ...
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018