thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ám quẻ. từ một đấu kinh sôi
 

hiện thực

 
lù lù. một đống chình ình
giàn khoan? không phải. thiệt hình bóng ma
 
 

tréo tròng

 
đường sào có mấy tâm hoa
thuyền không bến đỗ giạt ra phù kiều
 
 

từ ghẻ tàu tới sâu [guo] ảng

 
ghẻ tàu. mày ở ngoài da
lung lăng cái ngứa lây nhà phương nam
xương đồng ta vững non ngàn
thì da sắt há sợ loài ngo ngoe
 
 

thừa kế

 
hậu duệ lưu
chỉ còn lại
manh
 
 

[gọn bâng]

 
đ.m. thằng tàu cộng
 
 

6 chữ vàng hữu nghị

 
bọn côn đồ + lũ mất dạy
 
 

diên hồng

 
ơi ới             bà con             ơi
 
 

tổ cuốc

 
mỗi người tha một bộ xương
để cho cái bóng lót đường ma đi
trời ôm cái bóng nặng chì
cuốc/cò gộp lại thành trì máu xương
 
tháng 5 - tháng 6/2014
 
 
 
------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018