thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vườn Vị Thanh
 
 
 

Vườn Vị Thanh

             Tưởng nhớ cô-em-điền-dã
 
Trở lại đây vườn Vị Thanh
Nắng ngày thơ dại
Sáng màu vàng đất vàng cam
 
Trở lại đây ánh nắng ngày ấy
Lòng nao nức đợi chờ
Chẳng biết ngày này còn tới nữa
 
Trở lại đây nghe người ta nói
về một cơn bão dông
Nào có thấy gì
Ngoài động đậy lá cây
 
Trở lại đây trở lại đây
Vườn Vị Thanh ngày ấy
Khác chi ngày này
 
Trở lại đây nắng hiển hiện màu
vàng đất vàng cam
Nghe người ta nói cô em đã mất
Bão dông lúc đó vừa tan.
 
Vị Thanh, VI-2014
 
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018