thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giây phút này
 
Chúng ta không là gì
chúng ta là tất cả
chúng ta vô hình và rỗng
như con đường buổi sáng này
bạn là hiện tại là bình minh
chúng ta là sự thinh lặng
nhưng luôn chuyển động
trong tiến trình sáng tạo thế giới không-là-gì
 
bạn là vầng dương
vừa lên ở đường chân trời bên trong tôi
tôi là kẻ chiêm ngắm
chúng ta cùng sáng tạo
làm đầy giây phút hằng hữu
 
bạn là cái chết và sự bất tử của tôi
chúng ta cùng khám phá
thân thể của những giấc mộng
chúng là nơi chúng ta lưu trú
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018