thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi & đêm hoang
 
 
 

Tôi & đêm hoang

 
Dốc ngược đầu xuống
Đêm trắng
Đêm không đáy
Lẫn vào vực sâu
 
Trôi tuột dòng thác
Không thể níu
Đâu cũng nhánh cành xương xóc
Hướng nào cũng trước sau
 
Dốc ngược đầu xuống
Thức hay ngủ
Bặt thinh hay động đậy
Đêm cũng trắng hay không màu
 
Đêm hoang
Đêm hư huyễn
Bầu trời vực sâu
Phút giây nào rời nhau
 
Im sững nhẹ bỗng
Nhói ngực đau
Tỉnh thức hay mơ ngủ
Nơi này hay không nơi nào
 
Dran VII – 2014
 
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018