thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không phải là ...
 
Ba dấu chấm
lượn lờ sau nhan đề đang tranh chấp
ý nghĩa
chúng rơi từ thế giới mơ hồ
đá, đạp vào những mô, phỏng truyền thống kinh dị
hình, xác những con vật biết bò, đứng
trên hai chân
rơi
và bám, víu
như cọc tre tầm vông
trước những miếu, đền
mục, nát
 
trước hết
chúng chấm rải bằng màu đen
nét rõ
khoảng cách đều
những hứa, hẹn không đếm được
chỉ ba chấm
nhưng vô số ước mơ / tưởng tượng / áp đặt
cả những nhầm, lẫn và rơi, đổ
che, lấp mặt trời định nghĩa
thời tương lai kẹt, dính
sau chữ “thơ” ùn, tắc
 
không phải là
bài thơ
của những phức cảm chồng, xếp
như hài, cốt     hạ, đặt giữa quan, quách thời gian
nó lạnh, khô và
không được diễn cảm trá, ngụy
đất đá là phần vật chất
của câu thơ không thể vắt dòng
là biên độ không dời, đổi
 
nhưng đó chỉ là va, chạm nông nổi
sau thơ
thì tương lai tiếp, nối của những giả định
trừu tượng
bây giờ
bài thơ đang uốn éo
tự định nghĩa sau dấu chấm lửng
điệu, đĩ
 
đóng, cắm trên cạn
khoan, đục dưới nước
những động từ có thể vắt, ép
ra chất lỏng
 
không phải
là bài thơ khiêu chiến
sự lụi tàn của văn chương
ngôn ngữ ngọng, đớt
bập bẹ giọng điệu trẻ thơ
hoang đàng thời thượng với dáng, vẻ
trần, trụi đường phố
 
từ ngữ bị cắt, xén như đạo đức
què, cụt ngữ nghĩa
cú pháp xiêu, vẹo
chống, đỡ bằng khung, sườn
của những từ trung tính
sứt, mẻ
 
không phải là
không phải
bài thơ
kêu, gọi sự sống, chết của thi pháp
của đất, nước giàu, đẹp
hay nghèo, xấu
những tính từ lắp, ghép bởi tay ngang
thô, vụng
chẳng thể làm cao, sang
những thuộc tính thấp, hèn
 
không phải là
cụm từ trong ngoặc kép
có thể tô, vẽ cho những ngụy biện
và mê muội của thực chứng
trước sau
chỉ là lề, thói
của cách hành văn không chuyên
ứng xử sai, sót vô duyên
dồn, ép ngôn ngữ đến thương, tật
và bầm, giập
 
nhan đề
một bài thơ
có thể chứa, đựng ý nghĩa
và hình tượng siêu, thực
đơn, độc     đối, chọi
mọi chống, phá
không thơ
 
cuối, cùng
không phải là
bài thơ
trong cách, thế tự do như tôi nghĩ
 
nó ca, hát đồng bóng mê, muội
giả vờ tự nhiên
không sắp, đặt
nơi, chốn cho cái đẹp thô, nhám
hình nhân gỗ và tượng đồng
mang, vác gánh nặng triết lý quỷ, mỵ
bài thơ đang xây, dựng cho tôi
cái nền, móng
hư, ảo không sờ ,mó
nó đang
đào, xới tôi ...
 
07/2014
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018