thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
vẫn mỗi khoảng cách ấy
 
ít ra với riêng tôi
khoảng cách xa nhất trên đời nầy
là từ não đến trái tim
não tôi luôn muốn
nhưng tim tôi luôn cự tuyệt
thế là khởi mong diệu vợi
 
tôi luôn kịp gạn lọc
và tôi đã chạy
chạy như điên để tới được
các thùng rác của cuộc đời nầy
kịp bỏ vào đó toàn các phế phẩm
do não muốn nhưng tim đã cự tuyệt
những thùng rác xếp thành hàng xa tít tắp
tôi tin rằng
tôi vẫn phải chạy cả đời nầy
dù chỉ để kịp chạm được vào chúng
 
đôi lúc tôi muốn dừng lại nghỉ ngơi
nhưng mỗi khi làm mình tự tổn thương
tôi lại muốn được ôm một ai đó vào lòng
ôm thật chặt vào
ngặt một nỗi
ngay cả khi ấy, từ não tôi đến tim cô ấy
lại là một khoảng cách cực xa ...
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018