thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chế độ con thuyền mỏ neo và bóng tối
 
Chế độ của các anh là chiếc mỏ neo mang hình tiếng khóc
Một cỗ máy tời dây xích đen những nụ cười đang thắt cổ
Chúng được kéo rốc lên khi mùa đông ngược lồng con nước đỏ
Những mũi lao thép đinh vùn vụt phóng ra móc cứng quai hàm
 
Các anh anh tuồn hết cỡ để “neo" cả đất nước nầy trên biển
Các anh nhốt chặt quê hương nầy bằng cát đen và bóng tối
Nhốt chặt những con sóng ngây thơ lá cờ điên tròng lên cổ
Những cánh buồm rách nát đang reo vá víu những nỗi buồn
 
Các anh không thể chìm sâu và cũng không bao giờ lướt tới
Ngày cũng như đêm mênh mông chập chùng trong bóng tối
Các anh không thể chết không trăn trối không một lời từ biệt
Một chế độ không có tương lai không đổ bóng tận chân trời
 
Các anh là những chuyên gia phá mồi không cần beer và rượu
Các anh chuyên hát quốc ca yêu quê hương và gào lên tổ quốc
Các anh nhai xương ngay cả chính minh khi đã chìm xuống đáy
Các anh lôi tuột theo những giâc mơ đen đang câu rút đời mình.
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018