thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
cái chết của một bài thơ tình
 
đêm nay
đêm nay họ
đêm nay họ sẽ
đêm nay họ sẽ ám
đêm nay họ sẽ ám sát
 
một bài thơ tình
 
người ta đã phải lên tới
những ba kế hoạch để
chỉ ám sát một
bài thơ thật
nhẹ vời
 
một bài thơ tình
 
thế giới
tạm đứng bên
ngoài mọi ước mơ
dẫu thật quá nhỏ bé
làm sao lại đi ám sát
 
một bài thơ tình
 
tạm đứng bên ngoài những tham
vọng thô bạo, thế giới
nguyện sẽ làm ngơ
cho cái chết
của nó
 
một bài thơ tình
 
chỉ một
bài thơ tình
và hai người trong
cuộc vẫn luôn ôm chặt
lấy nhau giữa hai lằn đạn
 
một bài thơ tình ...
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018