thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
vé đểu
 
 

vé đểu

 
bị chúng túm cả điếu cày
lôi ra biển khó đẩy qua trùng trùng
biết đời không thể làm thinh
chừ mần thinh thiệt bởi mình còn đâu
gương người trước nạp kẻ sau
tất cả chìm lỉm vào thau nước buồn
gắng đời còn chút nhựa tuôn
kéo rề-mi khói cho xôn-la thành
cứ bắn từng phát đùng đoành
 
22 Oct. 2014
[nghe tin nhà cầm quyền Việt Cộng âm thầm
trục xuất blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sang Hoa Kỳ]
 
 
 
------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018