thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
at the end...
 
của suối đá dựng ngầm
tiết tấu nước đục
rẽ vào tan hoang không hẹn trước
cho mắt xếp thời gian
khép mở những cửa sông lưỡng lự
chảy ngược khoảnh khắc trao gửi
dòng đơn âm
tắt tiếng
 
tôi chờ nghe gió cát chạy cuồng
bãi trưa nắng tới
 
của cơn bão mặt trời nung điếng
con chữ do dự không cấu trúc
không ngữ nghĩa
khàn đục nét cười khô vẽ
tháng mười hai gạch xoá từng giây phút sót
sống và chết đắp đổi trên ngữ điệu
dấu sắc
 
at the end of the syllable
it emits furious sound like a hiss of letters,
squeaking like dry hinges
the song was hypnotic, the nouns felt like a weary mantra
I would not spell the melodious words
of self-deception
or wait for the decay of hope
the penultimate syllable accent
slipped out of the dead stony lips
the estuaries
hydrated these days
 
tôi chờ nghe
cử điệu bàn tay
tiếng gọi đa âm những dấu nhấn nhảy múa ngoài
biên độ
của giông bão cuối năm
thở lại giọng kèn rè điếc
khuôn mặt thời gian
december
the moments of the fayest solitude
it always comes and stays in the memory socket
the narrow and deep slots
I had a sleepless night in estuaries
when the rocky lion roared through the waves
 
yet behind the irony in a rhythm,
breathing sounds of sandstone,
honest and painful
 
at the end
của phép chấm câu
tôi ném xuống biển mớ mồi chữ và móc nhọn
except for a swearing
 
27/12/2014
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018