thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chừng nào trốc gốc
 
gởi TNT
 
hoành tráng không tưởng nổi
khủng không chịu thấu
mấy cái tượng đ(è)ài lố nhố
lúc nhúc
[quê không thể tả]
mấy cái tượng đài nhồi nhét của cải
châu-báu-bạc-vàng
[xuống biển mò trai lên rừng đẵn gỗ quý]
xin(h) dâng người
dâng                   người
vậy mà có kẻ
dám đứng tè
dưới gốc
 
ba. tư. mười lăm
 
 
----------------
 
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018